So sánh sản phẩm

Dịch vụ chính của chúng tôi

Tư vấn kế toán - Tư vấn thuế:
* Tư vấn kế toán:
- Lập sổ sách kế toán
- Lập báo cáo quản trị
- Soát xét báo cáo tài chính định kỳ
- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tái cơ cấu bộ máy kế toán
* Tư vấn thuế
- Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế
- Hoàn thuế thu nhập cá nhân
- Hoàn thuế GTGT
- Rà soát thuế
- Tư vấn thuế theo yêu cầu của khách hàng

Đào tạo, tuyển dụng: 
- Đào tạo nhân sự kế toán
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự kế toán
- Kiểm tra đánh giá nhân lực kế toán
- Hỗ trợ nhân sự kế toán ngắn hạn
- Tính lương và bảo hiểm

Các dịch vụ khác:
- Thành lập doanh nghiệp
- Xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú
- Dịch vụ phiên dịch, biên dịch
- Dịch vụ hỗ trợ phần mềm kế toán
- Dịch vụ hỗ trợ kiểm toán
- Mua bán, sát nhập giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn đầu tư
- Tư vấn thường niên
- Dịch vụ hỗ trợ hành chính khác

  • Tại sao nên thuê ngoài

   Tại sao nên thuê ngoài
   Hãy tự hỏi mình câu hỏi ‘Tôi đang kinh doanh lĩnh vực gì?’. . . và nếu nó không phải là dịch vụ kế toán, tư vấn thuế hoặc tính lương... thì tại sao bạn không thuê ngoài để chúng tôi phục vụ bạn?

   Bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc và đặc biệt có thể tập trung vào chuyên môn của mình, thứ doanh nghiệp của bạn có thể làm tốt nhất.

   Vậy bạn đang kinh doanh lĩnh vực nào? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

   Việc thuê dịch vụ giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và tiết kiệm tài nguyên. Hiệu quả của bạn sẽ tăng lên vì bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và qua đó tăng lợi nhuận.

   Hãy xem việc thuê ngoài dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.
  • Lợi ích của việc thuê ngoài

   Lợi ích của việc thuê ngoài
   Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán không làm chậm đi tiến trình kinh doanh, thực tế nó làm cho tiến trình đó phát triển nhanh hơn