So sánh sản phẩm

Đối tác của chúng tôi

 
Đối tác Kế toán - Thuế: 
Công ty TNHH SVC Hà Nội
 
Là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế  cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại khu vực phía Bắc.

Đối tác Kế toán - Thuế: 
Công ty TNHH tư vấn Khai Minh
 
Là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế  cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại khu vực phía Nam.

Đối tác M&A:
Công ty TNHH Eagle One Enterprise
 
Là công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ kết nối giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các đối tác Việt Nam thông qua các giao dịch mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

Đối tác kiểm toán:
Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Là một trong 6 công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho các công ty trong và ngoài nước.

Đối tác phần mềm:
Công ty Cổ phần Seam Việt Nam
Là công ty chuyên sâu trong lĩnh vực triển khai và thiết kế giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh.  Các giải pháp Seam cung cấp tập chung chủ yếu vào Quản lý tài chính kế toán và Quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

Đối tác dịch vụ hỗ trợ:
Công ty TNHH IMARU Việt Nam
Là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phiên dịch, biên dịch và hỗ trợ kết nối giữa các nhà đầu tư trong các công việc hành chính (tìm kiếm đối tác, thuê văn phòng, thuê đất xây dựng nhà xưởng …)

Đối tác tư vấn đầu tư:
Công ty TNHH VBP
Là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư,  hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc như xin VISA, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, cấp mới, thay đổi hoặc gia hạn giấy phép hoạt động, giấy phép đầu tư..... cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đối tác giải pháp nhân sự:
Công ty Cổ phần BMSGROUP GLOBAL
Là công ty chuyên cung cấp các giải pháp tổng thể, đào tạo nhận thức chuyên môn và đồng hành cùng doanh nghiệp góp phần xây dựng, phát triển nền kinh tế trong giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới.
  • Không có bản ghi nào tồn tại