So sánh sản phẩm

Đối tác của chúng tôi

SVC Việt Nam:
Công ty TNHH SVC Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, thuế, đầu tư và đào tạo nhân lực kế toán tại Việt Nam cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

SVC Hà Nội:
Công ty TNHH SVC Hà Nội là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn thuế  cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại khu vực phía Bắc

KMC:
Công ty TNHH tư vấn Khai Minh là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn thuế  cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại khu vực phía Nam

EOE:
Công ty TNHH EAGLE ONE ENTERPRISE là công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ kết nối giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các đối tác Việt Nam thông qua các giao dịch mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

Grant Thornton:
Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là một trong 6 công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam. chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho các công ty trong và ngoài nước.

SEAMSOFTWARE:
Công ty cổ phần Seam Việt Nam là công ty chuyên sâu trong lĩnh vực triển khai và thiết kế giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh.  Các giải pháp Seam cung cấp tập chung chủ yếu vào Quản lý tài chính kế toán và Quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

IMARU VIETNAM:
Công ty TNHH IMARU Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phiên dịch, biên dịch và hỗ trợ kết nối giữa các nhà đầu tư trong các công việc hành chính (tìm kiếm đối tác, thuê văn phòng, thuê đất xây dựng nhà xưởng …)

VBP: 
Công ty TNHH VBP là côn ty chuyên hoạt động trong 
lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư,  hỗ trợ doanh nghiệp trong các công việc như xin VISA, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, cấp mới, thay đổi hoặc gia hạn giấy phép hoạt động, giấy phép đầu tư..... cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

BMSGROUP GLOBAL:
Công ty cổ phần BMSGROUP GLOBAL là công ty chuyên cung cấp các giải pháp tổng thể, đào tạo nhận thức chuyên môn và đồng hành cùng doanh nghiệp góp phần xây dựng, phát triển nền kinh tế trong giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới.

  • Không có bản ghi nào tồn tại