So sánh sản phẩm

Lập sổ sách kế toán

Lập sổ sách kế toán là điểm khởi đầu cho hầu hết khách hàng khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông thường, các dịch vụ khác được thêm vào khi khách hàng thấy cần thiết.
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng. Chúng tôi giải quyết tất cả các thủ tục giấy tờ hàng ngày của bạn, từ đó giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
 
Đó là một quy trình 3 bước đơn giản;
  1. Đặt tất cả các giấy tờ của bạn vào một trong những phong bì và gửi cho chúng tôi mỗi tháng (hoặc mỗi tuần nếu bạn thích).
  2. Tập trung vào doanh nghiệp của bạn trong khi chúng tôi đảm trách công việc kế toán của bạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
  3. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin báo cáo bạn cần và đảm bảo mọi báo cáo đều đúng hạn.
Luôn nhớ rằng, cho dù doanh nghiệp của bạn là lớn, nhỏ hay siêu nhỏ thì chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn - là Phòng kế toán của bạn.
 
Chúng tôi có thể:
• Cung cấp báo cáo tài chính thường xuyên.
• Giúp bạn xem doanh nghiệp của bạn đang hoạt động như thế nào.
• Thông báo kịp thời phát sinh bất thường để bạn lưu ý trong quá trình quản trị doanh nghiệp.
• Thay mặt bạn giải trình với bên thứ 3 (nhà đầu tư, kiểm toán, cơ quan thuế, cơ quan nhà nước…) tất cả thông tin kế toán do chúng tôi lập bất cứ khi nào bạn cần mà không phụ thuộc vào việc khi đó chúng tôi còn đang cung cấp dịch vụ cho bạn hay không.
 
Còn bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe những lo lắng của bạn
  • Không có bản ghi nào tồn tại