So sánh sản phẩm

Hỏi đáp chuyên môn

Người lao động có thể tự chốt sổ bảo hiểm trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm 3.3 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN nếu có người lao động chuyển nơi làm việc thì cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động.”
Hồ sơ chốt sổ gồm:
Sổ bảo hiểm xã hội hoặc tờ bìa sổ và các tờ rời nếu có;
Bản sao chứng minh thư nhân dân
Quyết định nghỉ việc và các giấy tờ liên quan đến việc phá sản của  công ty cũ ;
Mẫu tờ khai TK1-TS, ghi đầy đủ thông tin của bản thân vào tờ khai và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội
Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chốt quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn.

 

    • Chi phí cho giai đoạn đầu tư trước thành lập

      Chi phí cho giai đoạn đầu tư trước thành lập
      Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp nước ngoài đang muốn đầu tư vào Việt Nam. Trong giai đoạn trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, chúng tôi sẽ phải chi trả trước cho các nhà cung cấp một số khoản chi phí như chi phí đặt cọc tiền thuê nhà, chi phí thuê tư vấn luật để làm hồ sơ thủ tục.... thì các khoản chi phí trên sẽ được thực hiện chi trả như thế nào?