So sánh sản phẩm

Cách thức chúng ta phối hợp

Nếu bạn là một cửa hàng hoặc doanh nghiệp của bạn thuộc diện doanh nghiệp nhỏ, thì bạn có thể không phải bận tâm đến điều này. Mọi thứ có thể sẽ đơn giản và bạn sẽ biết chính xác dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn như thế nào. Chúng tôi sẽ sẵn sàng bất cứ khi nào bạn cần.

Nhưng đối với các doanh nghiệp được thành lập với số lượng nhân viên tương đối và đã có sẵn hệ thống kế toán, thì việc tiếp quản thế nào để công việc được thông suốt trở thành một vấn đề quan trọng. Chúng tôi có thể cần thực hiện một số kế hoạch trước khi nhận bàn giao để bạn có thời gian chuẩn bị cho sự thay đổi.

Chúng tôi sẽ muốn hiểu đầy đủ quy trình kinh doanh của bạn và cách chúng tôi nên làm tốt nhất để tối đa hóa hiệu quả chúng tôi cũng như những lợi ích mà chúng tôi tạo ra cho bạn. Và chúng tôi sẽ cần phải hiểu báo cáo quản lý nào bạn cần và tần suất sử dụng ra sao.

Có thể bạn cũng muốn giới thiệu chúng tôi với một hoặc hai người chủ chốt mà chúng tôi sẽ liên hệ với họ hàng ngày để cung cấp hồ sơ, chứng từ cũng như thông tin phục vụ cho việc hạch toán được nhanh chóng và hiệu quả.

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi tiếp quản hoàn hảo và cung cấp Hỗ trợ dịch vụ toàn diện giống như một phòng kế toán riêng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ

  • Không có bản ghi nào tồn tại